Daimonik

Kabalistic 36/72 SMA

The Kabalistic 36/72 SMA

This is a experimental indicator to identify potential changes in the market:
The short SMA:
If the price fall beneath the Short SMA , THEN I SHORT

The Long SMA:
If the price is found beneath the Long SMA , THEN I LONG.


Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?