trading-rafa

RJT HARLEQUIN v1.00 (no limits)

(english)
Analyze the graphs with prices represented by rhombus instead of bars or candles.
You have 2 methods of display (and can be showed simultaneously): by maximum ranges (High and Low prices) and by results of periods (Open and Close)
Parameters:
 • Rhombus creation by High-Low-High prices.
 • Rhombus creation by Open-Close-Open prices.

  -This version does not expire.
  -Does not repaint.

  ------------------------------------------------------------------
  (spanish)
  Analiza los gráficos con los precios representados con rombos en lugar de barras o velas.
  Dispone de 2 formas de presentación (y pueden mostrarse simultáneamente): mediante rangos máximos (precios High y Low) y mediante resultados de periodo (Open y Close)
  Parámetros:
 • Creación de los rombos mediante los precios High-Low-High
 • Creación de los rombos mediante los precios Open-Close-Open

  -Esta versión no caduca.
  -No repinta.

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------
  Web Site ... http://www.tradingrafa.com/
  Email ... info@tradingrafa.com
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?