QuantNomad

QuantNomad - MA Strategy - 1 minute - ETHUSD

QuantNomad Uppdaterad   
Interesting performance for simple MA strategy on 1m ETHUSD. I used only close price and 15 SMA in it.
Performance is 55% over 10 days with a drawdown of only 3.5%.
Percent profitable is only 30% with almost 2k trades.
For sure this won't work as a standalone strategy, with 2k trades commission and slippage will destroy all your PNL but it can be a pretty good base for a more complicated strategy with good filters.

And remember:
Past performance does not guarantee future results.
Versionsinformation:
Cleaning the code

Courses:
Pine Programming v5: qntly.com/pineprog
Adv.Pine Use-Cases: qntly.com/advpine

Access to Pro Indic.: qntly.com/proind

Hire Me: qntly.com/hirepine
Telegram: qntly.com/tel
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?