noop-noop

Multi timeframes RSI Screener & indicator by noop42

Since my previous x4 multi timeframes Stochastic RSI script seems to have been appreciated, I decided to make a 2nd version of this tool which focuses on the RSI indicator only.

Default parameters
 • RSI length : 14
 • Timeframes: 5, 15, 60, 240
 • OB/OS zones : 70 & 30
 • Repaint mode: enabled
 • Display lines: enabled
 • Display screener: enabled
 • Convergence warnings: timeframes 1, 2 & 3

Details
 • Repaint mode : Disabling it makes the indicator wait for the current candle to close before to change its value
 • Display lines: Allows you to disable RSI lines drawings, in order to move the screener on your main chart for example.
 • Display screener: Allows you to disable the screener, in order to use RSI lines only
 • OB/OS convergences warnings : Allows you to select which timeframe(s) must be taken into consideration for convergence signals (Selected timeframes can be distinguished in the screener, followed by a * char in the timeframes column)

Note The Stochastic RSI version of this tool is available here


Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?