jrgoodland

JG RSI/MFI/divergence Indicator

This is a combination of
- RSI ( relative strength index )
- MFI ( money flow index)
- Divergences on the RSI

MFI behaves much the same as RSI but it more responsive/to some degree a leading indicator. I find it helps having this overlayed with RSI to help gauge price action and sentiment, as well as for confluence with RSI .
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?