tweakerID

Swing Points Breakouts

976 visningar
35
Long term strategy for managing a Crypto investment with Swing Trades of more than 1 day. The strategy buys with a
stop order at the Swing High price (green line) and sells with a stop order at the Swing Low price (red line).
The direction of the strategy can be adjusted in the Inputs panel.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren till detta skript publicerat det som öppen källkod, så att handlare kan förstå och verifiera det. Skål för författaren! Du kan använda den gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra Ordningsregler. Du kan göra den till favorit för att använda den i ett diagram.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?

Kommentarer

Can someone well versed in Pine tell me why the position gets closed (instead of reversed) with the strategy.exit() function when an opposite signal is true?
Svara