RicardoSantos

[RS]Trend Slope Signal - 8bit

Moving average slope and momentum Analysis, dark color its speeding up, light color slowing

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?
study(title="[RS]Trend Slope Signal", shorttitle="[RS]TSS")

// ||---  Inputs:
length1 = input(4)
length2 = input(8)
length3 = input(16)
length4 = input(24)
length5 = input(48)
length6 = input(72)
length7 = input(120)
length8 = input(240)
length9 = input(576)
// ||---  Moving Averages:
ma1 = ema(close, length1)
ma2 = ema(close, length2)
ma3 = ema(close, length3)
ma4 = ema(close, length4)
ma5 = ema(close, length5)
ma6 = ema(close, length6)
ma7 = ema(close, length7)
ma8 = ema(close, length8)
ma9 = ema(close, length9)

// ||--- Is slope rising or falling ?
slope1 = ma1 > ma1[1]
slope2 = ma2 > ma2[1]
slope3 = ma3 > ma3[1]
slope4 = ma4 > ma4[1]
slope5 = ma5 > ma5[1]
slope6 = ma6 > ma6[1]
slope7 = ma7 > ma7[1]
slope8 = ma8 > ma8[1]
slope9 = ma9 > ma9[1]
// ||--- Is Slope gaining momentum?
mom1 = (ma1[1] - ma1[2]) < (ma1 - ma1[1])
mom2 = (ma2[1] - ma2[2]) < (ma2 - ma2[1])
mom3 = (ma3[1] - ma3[2]) < (ma3 - ma3[1])
mom4 = (ma4[1] - ma4[2]) < (ma4 - ma4[1])
mom5 = (ma5[1] - ma5[2]) < (ma5 - ma5[1])
mom6 = (ma6[1] - ma6[2]) < (ma6 - ma6[1])
mom7 = (ma7[1] - ma7[2]) < (ma7 - ma7[1])
mom8 = (ma8[1] - ma8[2]) < (ma8 - ma8[1])
mom9 = (ma9[1] - ma9[2]) < (ma9 - ma9[1])
// ||--- Conditional coloring:
optionalred = #b26666  // Fading signal color
optionallime = #66b266 // Fading signal color
color1 = slope1 and mom1 ? green : slope1 and (not mom1) ? optionallime : 
  not slope1 and mom1 ? maroon : (not slope1) and (not mom1) ? optionalred : na

color2 = slope2 and mom2 ? green : slope2 and (not mom2) ? optionallime : 
  not slope2 and mom2 ? maroon : (not slope2) and (not mom2) ? optionalred : na

color3 = slope3 and mom3 ? green : slope3 and (not mom3) ? optionallime : 
  not slope3 and mom3 ? maroon : (not slope3) and (not mom3) ? optionalred : na

color4 = slope4 and mom4 ? green : slope4 and (not mom4) ? optionallime : 
  not slope4 and mom4 ? maroon : (not slope4) and (not mom4) ? optionalred : na

color5 = slope5 and mom5 ? green : slope5 and (not mom5) ? optionallime : 
  not slope5 and mom5 ? maroon : (not slope5) and (not mom5) ? optionalred : na

color6 = slope6 and mom6 ? green : slope6 and (not mom6) ? optionallime : 
  not slope6 and mom6 ? maroon : (not slope6) and (not mom6) ? optionalred : na

color7 = slope7 and mom7 ? green : slope7 and (not mom7) ? optionallime : 
  not slope7 and mom7 ? maroon : (not slope7) and (not mom7) ? optionalred : na

color8 = slope8 and mom8 ? green : slope8 and (not mom8) ? optionallime : 
  not slope8 and mom8 ? maroon : (not slope8) and (not mom8) ? optionalred : na

color9 = slope9 and mom9 ? green : slope9 and (not mom9) ? optionallime : 
  not slope9 and mom9 ? maroon : (not slope9) and (not mom9) ? optionalred : na

plot(0, color=black, linewidth=1)
plot(3, color=color1, linewidth=10)
plot(3.5, color=color2, linewidth=10)
plot(4, color=color3, linewidth=10)
plot(4.5, color=color4, linewidth=10)
plot(5, color=color5, linewidth=10)
plot(5.5, color=color6, linewidth=10)
plot(6, color=color7, linewidth=10)
plot(6.5, color=color8, linewidth=10)
plot(7, color=color9, linewidth=10)
plot(10, color=black, linewidth=1)