faytterro

Exponential Stochastic Strategy

what is Exponential Stochastic?
it is a modified version of the stochastic indicator. This strategy does not include pyramiding, repaint, trailing stop or take profit.

what it does?
It contains an extra input in addition to the stochastic indicator. Thanks to this input, different exponential weights can be given to the outputs and the indicator can be made more sensitive or insensitive. The strategy buys when the indicator leaves the overbought zone, sells when it leaves the oversold zone and always stays in the trade.

how it does it?
it uses this formula:https://i.hizliresim.com/aiepcpp.png
Thanks to this formula, even if the weights given to the outputs change, the indicator always continues to take a value between 0 and 100.

how to use it ?
With the input named "exp", you can change the sensitivity of the indicator and develop different strategies. other inputs are the same as the stochastic indicator. Increasing the exp value causes the indicator to signal less, decreasing it makes it much more sensitive.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?