loxx

Waddah Attar RSI Levels [Loxx]

Waddah Attar RSI levels is an indicator created Ahmad Waddah Attar that draws a daily RSI over onto the current lower timeframe chart.

Wilders' RSI:
The Relative Strength Index ( RSI ) is a well versed momentum based oscillator which is used to measure the speed (velocity) as well as the change (magnitude) of directional price movements. Essentially RSI , when graphed, provides a visual mean to monitor both the current, as well as historical, strength and weakness of a particular market. The strength or weakness is based on closing prices over the duration of a specified trading period creating a reliable metric of price and momentum changes. Given the popularity of cash settled instruments (stock indexes) and leveraged financial products (the entire field of derivatives); RSI has proven to be a viable indicator of price movements.

Rapid RSI:
Rapid RSI Indicator, from Ian Copsey's article in the October 2006 issue of Stocks & Commodities magazine. RapidRSI resembles Wilder's RSI , but uses a SMA instead of a WilderMA for internal smoothing of price change accumulators.

Details
-Used for intraday trading, restricted to timeframes 1 hour and below
-Best Time Frames 15, 30, 60 minutes

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?