lmatl

ATR Bands with vortex indicator [LM]

lmatl Uppdaterad   
Hello traders,

I would like to present you ATR Bands with vortex indicator. This indicator is different than my others I used not that known vortex indicator as a entry indicator, and atr bands I have used as a exit indicator.

You can see 2 set of bands with different multiplicator, first is used as first target profit, stop loss and second as a second target

There are to modes that takes, first is static mode that gives you lines with 1st, 2nd target profit and in red color stop loss

In the static mode you can also turn off extending line he price reach the level:

Second mode is tracking atr first band with candle offset of your choosing:

The trailing functionality is not working 100% but I as thinking to share it anyway and see maybe some feedback and meantime I will fix the trailing behavior.

Settings:
Genreal settings - basic setting of source for atr bands, line settings,
First atr bands setting
Second atr bands setting
Vortex setting

Cheers and Happy Xmas,
Lukas
Versionsinformation:
Minor change in input title
Versionsinformation:
Fixed problem with the trailing of first atr band
Versionsinformation:
adding option to remove repaint as the signal is derived from vortex plus/minus cross
Versionsinformation:
fixing problem when repainting is off and trailing is on
Versionsinformation:
Added setting for Triple ema smoothing, by default is turned off

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?