loxx

Aroon [Loxx]

The Aroon indicator is a technical indicator that is used to identify trend changes in the price of an asset, as well as the strength of that trend. In essence, the indicator measures the time between highs and the time between lows over a time period. The idea is that strong uptrends will regularly see new highs, and strong downtrends will regularly see new lows. The indicator signals when this is happening, and when it isn't.

Included:
-Long and short signal cross entries
-Continuation long and shorts entries calculated by lagged same-signal cross-ups and cross-downs

This is an exact clone of the "Aroon" for MT4 indicator
Release Notes: Removed unnecessary inputs

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?