TradingWolf

Experimental Order Blocks [MensaTrader]

Boxes highlight Strong Support and resistance, Used to help find buy/sell or take profit zones.

Please note that this is experimental and far from perfect. feel free to play about with the variables in the settings, I've Found changing the look back length to 500 or 2000 can give very differnt results.

feel free to comment any suggestions I hope to update this in the near future

The script is written in version 4

Skyddat skript
Detta skript publiceras med stängd källkod och du kan använda det fritt. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram. Du kan inte visa eller ändra dess källkod.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?