barrettdenning

Double RSI/LSMA

barrettdenning Uppdaterad   
Double RSI uses a Slow RSI combined with a Fast RSI to generate Buy and Sell signals. Least Squares Moving Average is only here for filtering signals. It is very good on certain stocks or ETFs on longer timeframes for swing trading. If you get a Buy signal look at the LSMA trend and if the candle is above the LSMA. It works great for me on lower timeframes scalping futures and on higher timeframes swinging options. It is better than paying for Buy and Sell signals. Its my first script/indicator so play with it and see what you think. Let me know if you guys find anything that makes it better. Hopefully this helps some traders out there.
Versionsinformation:
Added the ability to change the Overbought and Oversold values.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?