beststockalert

VWAP Bollinger Band Crossover Breakout with Resistance

Credit to © Jesus_Salvatierra for VWAP script

This script help you find a trend in momentum stock that is about to breakout and shows resistance point. This script utilizes Bollinger bands VWAP and is good for intra day charts.


VWAP, or Volume Weighted Average Price, is a technical analysis tool used to measure the average price a security trades at during a given time period, weighted by the trading volume for each price level. It is commonly used by traders and investors to identify the true average price of a security and to assess whether they are buying or selling at a fair price.

A Bollinger Band is a technical analysis tool that uses standard deviation to measure the volatility of a security. The Bollinger Band is typically composed of three lines: the upper band, the lower band, and the middle band. The middle band is a simple moving average of the security's price, while the upper and lower bands are calculated based on the standard deviation of the security's price.

A Bollinger Band crossover occurs when the price of a security crosses above or below one of the bands. When the price crosses above the upper band, it is considered overbought, while when it crosses below the lower band, it is considered oversold. Traders often use Bollinger Band crossovers as a signal to enter or exit a position, depending on their trading strategy.

The VWAP and Bollinger Band crossover are two separate technical analysis tools that can be used in conjunction with each other. When a security's price crosses above or below the Bollinger Band, traders may look to the VWAP to confirm whether the security is trading at a fair price. If the security is trading above the VWAP, it may be overvalued, while if it is trading below the VWAP, it may be undervalued. Similarly, traders may use the Bollinger Band crossover as a signal to enter or exit a position, while also taking into account the VWAP to assess whether the price is fair.Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?