Shrimp972

Shrimp 10EMAs

A simple bundle of EMAs with some odd numbers that I found good confluence on 15min, 1h, 4h, 12h, 1d, 1w on BTC and on ALTS.
Works good for dynamic S/R on LTF and high probability target on MTF and HTF.
Try it out during your scans.
Lemme know what you think.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?