ChrisKaye

ck - 10 MA Combo (5 EMAs, 5 SMAs)

Yet another MA and EMA indicator.
These are my favourite presets & colour combos for Tradingview Dark Theme.

Enjoy!
Release Notes: Screenshot update
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren till detta skript publicerat det som öppen källkod, så att handlare kan förstå och verifiera det. Skål för författaren! Du kan använda den gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra Ordningsregler. Du kan göra den till favorit för att använda den i ett diagram.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?

Kommentarer