toyikata04

SST-V2

this scrips is combination of Moving average that you can alter with buy and Sell signal.

it is easy to use. u can go with the trend as of the bar color turn to blue it is indcate tha ur in bullish trend

and with turn to red it indicate that your in down trend.

Use Ema 200 for trend confluences

hope you like it.thank's

Sadflute

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?