ChartArt

Stocks Box (by ChartArt)

Get a multi-time frame (MTF) view of the price!

You can select to see either close price (default), or HL2 price, or HLC3 price, or OHLC4 price of all time-frames.And you change the smoothing method (and smoothing period) of the daily price, which is shown as a blue line, with period 10 WMA smoothing as default.


P:S. I had the drawings on the chart hidden, because they have nothing to do with the indicator, but with publishing the script they showed up again :(
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?
study(title="Stocks Box (by ChartArt)", shorttitle="CA_-_StocksBox")

// Version 1.0
// Idea by ChartArt on April 21, 2015.
//
// PLEASE ADJUST SCALING ON THE RIGHT MANUALLY
//
// The indicator overlays different time-frames (daily, weekly, monthly)
// on top of each other with three colors to visualize the price.
// The daily price is green, the weekly orange, the monthly fuchsia.
// 
// Additionally the daily price can be smoothed.
// The default smoothing is a weighted moving average (WMA)
// for the last 10 days shown in blue. 
// 
// List of my work: 
// https://www.tradingview.com/u/ChartArt/

resD = input(defval="D", type=resolution, title='Daily')
resW = input(defval="W", type=resolution, title='Weekly')
resM = input(defval="M", type=resolution, title='Monthly')

priceinput = input(1, minval=1, maxval=4, title='Price Source: (1 = Close), (2 = OHLC4), (3 = HLC3), (4 = HL2)')

price = priceinput == 1 ? close :
  priceinput == 2 ? ohlc4 :
  priceinput == 3 ? hlc3 :
  priceinput == 4 ? hl2 :
  na

daily = security(tickerid,resD, price)
weekly = security(tickerid,resW, price)
monthly = security(tickerid,resM, price)

smoothinput = input(5, minval=1, maxval=6, title='Smooth Daily With: (1 = No Smoothing), (2 = Triangular), (3 = SMA), (4 = EMA), (5 = WMA), (6 = Linear)')
smoothlength = input(10, minval=1, title='Smooth Daily Period: (1 = 1 day), (2 = 2 days), (3 = 3 days) ...')
dailyS = smoothinput == 1 ? daily :
  smoothinput == 2 ? swma(daily) :
  smoothinput == 3 ? sma(daily, smoothlength) :
  smoothinput == 4 ? ema(daily, smoothlength) :
  smoothinput == 5 ? wma(daily, smoothlength) :
  smoothinput == 6 ? linreg(daily, smoothlength,0) :
  na

//plot(daily,color=lime, title='Daily',linewidth=2)
plot(dailyS,color=aqua, title='Daily Smoothed')
plot(weekly,color=orange, title='Weekly')
plot(monthly,color=fuchsia, title='Monthly')

plot(daily,color=lime,style=area, transp=85, title='Daily')
plot(dailyS,color=aqua,style=area, transp=95, title='Daily Smoothed')
plot(weekly,color=orange,style=area, transp=95, title='Weekly')
plot(monthly,color=fuchsia,style=area, transp=95, title='Monthly')