d3nv3r

35EMA Cross BuyAndSell Strategy + RIBBON [d3nv3r]

This strategy allow the user to move the EMA which control the Buy&Sell Strategy and show the EMA ribbon that can be found in the Template area.
Buy showing the ribbon and letting the user to adjust the EMA signaling the B&S strat the user can create an elaborated strategy for buyPoint and sellPoint.

The 35EMA Cross is choosen by default but I recommend to move it to find best Sell point and best Buy point as you would not react on the same EMA for a Buy signal and a Sell Signal..
It would be good to have buy signal on a EMA and the sell signal on another but that's for another Strategy to be shared.

Let me know by commenting what you would like for the next one !

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?