ScalperIO

Scalper.io Algorithm (1)

To the masses, finding the right entry and exit at the right time is a challenging and an emotional ride for both traders and investors. Timing the entry and exit point with precision without the need to “pray-and-hope for the best” mindset is key to successful trading and investing. Scalper. io is a breakthrough-algorithm software that does that perfectly.

This software has been through months of trial and battle-testing to attain 99.98% accuracy.

This software is specially built for: UHNW aspiring and experienced traders/investors.

This software is applicable for: Value Investors, Growth Investors, Day Traders, Swing Traders, Momentum Traders, Algorithmic Traders, Options Traders, and Scalpers.

This software work in: Both LONG & SHORT Strategies.

This software works in: ALL Types of Instruments such as Indices, Stocks, Forex, Commodities , and Crypto.

This software is applicable in: ALL Exchanges.

This software works in all timeframes: 1m, 3m , 5m, 15m, 30m, 45m, 1h, 2h, 3h, 4h, D, W, M

Disclaimer: This software has been battle-tested with multiple backtesting accounts to attain high level of accuracy and to conduct the necessary adjustments to optimise its software to its peak performance.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?