phillycheese

BTC Margin Sniper w/ Alerts

Margin Sniper uses 2 levels for overbought and oversold to overlay possible trades on the chart. You can adjust its sensitivity by either increasing or decreasing the overbought and oversold threshold numbers. It must meet one of these levels and the short-term trend has to change direction for it to create the alert and entry on the overlay.

Increasing the overbought input makes the trigger more precise, but it may not trigger as often. Decreasing the oversold input will do the same for that trigger.

You can adjust the alerts and the overlaid position suggestions to match your preferred leverage amount.

To set an alert, click "add alert", then select this script. Choose one of the oversold or overbought alerts and enter your message.

I primarily use this on BitMEX with BTC , but you can use it with other exchanges and coins. You may have to adjust the inputs depending on the coin and the timeframe you use. Do not blindly follow this to make purchases. This is just an alert system to notify you of possible trades.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?