trespeng

ADR - Average Daily Range [@treypeng] [v2]


This is an intraday indicator.

Average Daily Range provides an upper and lower level around the daily open. It is calculated by taking an EMA / SMA average of a given number of previous days' True Range.

It can be useful for helping guide support and resistance , for taking profits and for placing stops.

It's a similar idea to the ATR indicator, but calculated on a daily timeframe only.

Settings:

Length: number of days to take an average from
Offset: Set this to 0 to include today's range. Set to 1 to exclude today. Set to 2 to exclude today and yesterday.....and so on.

The other settings should be self explanatory :)



Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?