Clancy3gbh

3GBH - Simple HMA's

Included in this indicator:
- 3x HMA w/ cloud
(Slow/Fast HMA )
(Signal HMA )

-----

User-friendly.

You can change all the inputs, they are labelled for ease-of-use.

You can toggle On/Off any or all of the options.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren till detta skript publicerat det som öppen källkod, så att handlare kan förstå och verifiera det. Skål för författaren! Du kan använda den gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra Ordningsregler. Du kan göra den till favorit för att använda den i ett diagram.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?