universalteacher

Intraday Trading Zones

This script can help in intraday trading. It can plot
1. Previous day high, low and close.
2. Intraday Fibonacci levels
3. Big Round Numbers
3. CPR (Central Pivot Range)
4. VWAP
Release Notes: 1. Bug Fixes
2. Added 3 moving averages
Release Notes: Bug Fixes
Release Notes: 1. Added Weekly and Monthly Pivots
2. Added Weekly and Monthly High/Lows
Release Notes: Bug Fixes
Release Notes: Added some cosmetic changes.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?