animecummer

Guppy Waves

A lightweight version of the popular "Moving Average Ribbon" or "Guppy" indicators where the visuals are plotted as "waves" rather than moving average lines. As is customary for my indicators, nearly everything about it is user selectable.

Visual Features:
 • User Customizable Colors
 • RSI-Based Rainbow Color Scheme
 • Simple Offset for adjusting transparency
 • Create great-looking charts very easily

Moving Average Options:
 • Running (SMoothed) Moving Average (RMA or SMMA ) - very slow/smooth
 • Simple Moving Average ( SMA )
 • Exponential Moving Average ( EMA )
 • Weighted Moving Average ( WMA )
 • Volume-Weighted Moving Average ( VWMA )
 • Triple EMA ( TEMA ) - very fast
 • Exponential Hull Moving Average (EHMA) - Hull with Smoothing (Slower than Hull)
 • Least Squares Moving Average ( LSMA ) - Simple Linear Regression
 • Arnaud Legoux Moving Average ( ALMA ) - Adjustable, set offset=1 to be current, offset=0.85 for good smoothing
 • Hull Moving Average ( HMA ) - very fast
 • Tillson T3 - very smooth
 • Donchian Moving Average - plots the average of (lowest, highest) for a given period length

The user can change the source, period, and type of moving average used for every single line on the chart.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?