Streetcoin

Coin & market cap table

This table was built specifically for the Crypto market.
It gives you a quick overview of the markets without having to scroll through numerous charts. The information is the overall markets daily change and the charts coins movement on a daily, weekly and monthly basis.
The weeks start on a Monday morning, the months start on the 1st of the month so this is last weeks data and last calendar months data.
It also gives you Bitcoins dominance. (Total2) you can change it to Bitcoin & Ethereum dominance (Total3)
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?