cheatcountry

Compare Price Momentum Oscillator [CC]

The Compare Price Momentum Oscillator was created by Vitali Apirine (Stocks and Commodities Aug 2020 pg 16) and this is a handy indicator to compare the momentum of the current symbol you are looking at to the s&p to determine the relative strength of the underlying security. Buy when the line turns green and sell when it turns red.

Let me know if there are any other scripts you would like to see me publish!

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?