satymahajan

Saty ATR Levels

This indicator uses the previous period close and +/- 1 ATR to display significant day, multiday, swing, and position trading levels including:

- Trigger clouds for possibly going long/short @ 23.6 fib
- Mid-range level at 61.8 fib
- Full range level at +/- 1 ATR (from previous close)
- Extension level at 161.8 fib

Additionally, a convenient info table is provided that shows trend, range utilization, and numerical long/short values.

This indicator is most beneficial when you combine it with price, volume , and trend analysis. For educational content please check out the indicator website at atrlevels.com.

I am constantly improving this indicator, please use this one if you want to continue to get new features, bug fixes, and support.
Release Notes: Added a full 2 ATR extension set.
Overhauled Trend Label based on Saty Pivot Ribbon
Release Notes: Added plot titles for easier identification.
Release Notes: Added Long-term mode. Useful with indexes in particular.
Release Notes: Added 3 ATR extensions.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?