allanster

Heikin-Ashi Source Function HTF

allanster Wizard Uppdaterad   
Higher TimeFrame using custom source function for toggling traditional Candle sources or Heikin-Ashi sources on a traditional Candles chart.
Thanks to PineCoders for rounding method: www.pinecoders.com/faq_and_code/...
Thanks to @LucF and @RicardoSantos for their advice and enlightenment as always.

NOTICE: This is an example script and not meant to be used as an actual strategy. By using this script or any portion thereof, you acknowledge that you have read and understood that this is for research purposes only and I am not responsible for any financial losses you may incur by using this script!
Versionsinformation:
Simplified code due to plotcandle() function now supporting series color for wickcolor and bordercolor.
Versionsinformation:
Updated for Pine Script v5.

Telegram: t.me/allanster • Gunbot Tuners: www.allanster.com

If you would like to buy me a refreshing beverage :)...

LTC (preferred): LTDaAe7nPzbpBhZVT9o5f9f8M3aZSPa46Y

BTC: 13LhkeXBYrRomVAqbXcoLXHuqMk6Mf7G6N
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?