informanerd

MultiTimeFrame Shifting Bollinger Bands

informanerd Uppdaterad   
Just 3 Bollinger Bands with different adjustable timeframes plus shifting (left/right) capability and non-integer deviation values.
I wrote this because I couldn't find the perfect BB indicator that matches my needs. Feel free to use it.
Release Notes:
- A tweak to the background colors transparency
Release Notes:
Completely changed code structure (because Pine is an odd and weak scripting language!)
Added options to show/hide BBs
The highest and the lowest band of all showing BBs has been highlighted
Release Notes:
Added options to show/hide MAs
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?