whvntr

Higher High & Higher Low (Live) ━ [whvntr]

whvntr Uppdaterad   
This indicator is based on the trading formation Higher high and Higher low. It dynamically displays the current price above the bar on a label.
Features:
• If the current price is lower than the previous high the label color will dim.
• If the current price is lower than the previous low the price figure will turn red.
• Completely customizable
• Inspired by the Price label written by Westy_ , I have written different functions (coding) to make this indicator what it is.

These are not buy and sell signs, it's based on the HH & HL trading formation.
Versionsinformation:
Updated the ticker & price display format.
Versionsinformation:
Further updated display formatting.
Versionsinformation:
Cosmetic enhancements
Versionsinformation:
Added High and Low data
Versionsinformation:
Inputs menu categorization
Versionsinformation:
Font styling
Versionsinformation:
Label Template Update
Versionsinformation:
Updated format
Versionsinformation:
Tooltips added. You can now find descriptions, of what things mean, in the Inputs menu.
Versionsinformation:
Text content updated from Now: to Last:
Versionsinformation:
Updated definitions
Versionsinformation:
Fixed an issue
Versionsinformation:
Cover art
Versionsinformation:
Underlining
Versionsinformation:
Positioning
Versionsinformation:
More aligning
Versionsinformation:
Added an argument
Versionsinformation:
Conditions further updated
Versionsinformation:
Added decimal place
Versionsinformation:
Updated the transparency of the lower low label to accommodate a brighter background.
Versionsinformation:
Updated default from Close to Percent Change.
Versionsinformation:
Updated to a brighter color for Pct:
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?