Brykou

Force Index

What is the force index ?

The force index is an oscillator used to confirm price breakout strengths and identify potential trends.
It was popularized by A. Elder.

How the force index is computed ?

Knowing that volume is the fuel of a price movement, reliable breakouts and trend continuation are more likely to occur on high volume breakouts. This is why the force index is computed with the intensity of the price movement, and it's volume , using the formula ema13((close(n) - close(n-1)) * volume ).

How to use the force index

An important change in the force index indicate a strong momentum in the price action.
You can read more about the force index interpretation on Investopedia

Customization

You can display the indicator as an histogram, or as a line chart.
You can change EMA length, although it's recommended to keep it at default value.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?