capam

Lane Bandpass Filter Oscillator

This is a bandpass filter oscillator that has an additional tuning parameter
in addition to the Period used by John Ehlers . It is 'quality' which has meaning
in a frequency/magnitude sense (See Q in line 7). The bandpass is slower
according to the inverse of Q.

The concept was developed by John Lane etal in the text 'DSP Filters'
The bandpass filter works better in a trending environment.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?