Senthaamizh

Bollinger Band Breakout

Senthaamizh Uppdaterad   
It is a long only strategy.

1. Buy when price breaks out of the upper band.
2. Exit has two options. Option 1 allows you to exit using lower band. Option 2 allows you to exit using moving average.
3. Option 1 preferred over option 2 if the instrument is highly volatile.
4. Slippage and commissions are not considered in the return calculation.
Release Notes: Modified the position sizing. Now it is based on the available capital.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?