bob031224

Heikin Ashi Script

bob031224 Uppdaterad   
This is a backtested Heikin-Ashi candles color change strategy.

You have to use this strategy on normal candles and not Heikin-Ashi!!!

Why normal candles? :- Because if you'll apply this strategy on Heikin Ashi candles then your backtesting won't be valid.

Here's how to use it.

Go LONG in case of ALL of the condition matches:-

1) When Buy arrow appeared under the last daily candle.
2) Candle background color should be green.
3) When the MA line changes the color from red to green.

Go SHORT in case of ALL of the condition matches:-

1) When Sell arrow appeared above the last daily candle.
2) Candle background color should be red.
3) When the MA line changes the color from green to red.

This strategy work in all the asset and all the timeframe.


Happy Trading!!!
Release Notes: Added Long/Short Alert for more accuracy.

Go LONG in case of ALL of the condition matches:-

1) When Buy arrow appeared under the last daily candle.
2) Candle background color should be green.
3) When the MA line changes the color from black to white.
4) When Long alert generated

Go SHORT in case of ALL of the condition matches:-

1) When Sell arrow appeared above the last daily candle.
2) Candle background color should be red.
3) When the MA line changes the color from white to black.
4) When Short alert generated.
Skyddat skript
Detta skript publiceras med stängd källkod och du kan använda det fritt. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram. Du kan inte visa eller ändra dess källkod.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?