cheatcountry

Ehlers Adaptive Center Of Gravity [CC]

The Adaptive Center Of Gravity was created by John Ehlers and this is a regular center of gravity indicator combined to be use with the current cycle period. If you are not familiar with stock cycles then I would highly recommend his book on the subject: Cycle Analytics. Buy when the indicator turns green and sell when it turns red.

Let me know if there are any other indicators you want me to publish!

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?