TradingTail

Banknifty Volume - IN

TradingTail Uppdaterad   
  • This simple indicator computes the average Relative Strength Index of each Banknifty stock and displays the volume on the chart with color schemes while the average line indicates the average RSI of all Bank Stocks. This indicator works on Banknifty and its stocks.
  • It works on all time frames
    How You can use this?
    You can use this indicator for Volume analysis if the average RSI line is above the 0 line, the stock is moving upside and vice versa for Downside .
Versionsinformation:
  • Minor changes : RSI Period added in setting and more confirmation using EMA
Versionsinformation:
Set Timeframe as per your need
Versionsinformation:
Improvement
Versionsinformation:
The Trend Reversal Cloud with Customized timeframe option was added to help forecast when reversals will happen.
Versionsinformation:
*** Minor bug fix ***
Versionsinformation:
Now you can set the weightage as per your requirements from setting panel
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?