AkifTokuz

Midas

Draws MIDAS S/R lines from given starting bar. To be able to determine the bar-number of starting bar, use Midas-BarNumber indicator.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?
// Akif TOKUZ
// akifusenet@gmail.com
// MIDAS S/R lines

study("Midas", overlay=true)

startBar=input(title="Starting Bar Number",minval=1,maxval=100000,defval=20)
priceType=input(title="calculate using 1:hl2 2:high 3:low 4:hlc3",minval=1,maxval=4,defval=1)


start = (n==startBar-1)

p = iff (priceType==1,hl2,
      iff(priceType==2,high,
        iff(priceType==3,low,hlc3)
      )
    )


v = na(volume) ? 1 : volume

cumV = cum(v)
CumPV = cum(p*v)

startV = valuewhen(start,cumV,0)
StartPV = valuewhen(start,CumPV,0)

midas = (CumPV-StartPV)/(cumV-startV)


plot(midas, color=navy,linewidth=2)