jordanfray

Multi Timeframe Support & Resistance

jordanfray Uppdaterad   
About This Indicator
This indicator plots support (pivot low) and resistance (pivot high) using the chart timeframe and second editable timeframe.

How it can be useful
Having higher timeframe support and resistance plotted on a lower timeframe chart helps keep you grounded in the current range the price is in. This can be useful when wanting to avoid taking longs at resistance and shorts at support.

How to use
Adjusting the look back and look ahead will impact how frequently the support and resistance lines move. When Price breaks above resistance or below support, the lines will not move until a new pivot high and pivot low are detected.

Disclaimer: Not Financial Advice
Versionsinformation:
You can now select both timeframes instead of being locked to the chart timeframe for the first timeframe. Added labels too.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?