nutsatlarge

Saurabh's ORB 45

This is indicator is all about opening range breakout on 45 mins charts.
|
|
|
|
|

which can be useful to day trader as a breakout strategy following the trend. Useful in 45 mins charts. Also, you may change the time frame from settings according to your likes.

Give thumbs up if you like it.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?