Ekliptor

BFXLS100

This is the popular Bitfinex margin Longs/Shorts overlay script made compatible with other exchanges. So you can for example use it with BitMEXT XBTUSD and it will still plot Bitfinex BTCUSD.
It always plots data for the same currency pair, so for ETHUSD of any exchange, it will always plot Bitfinex ETHUSD margin data.

Full time & full stack developer - professional trader wolfbot.org

✅ 💹 Automate your Crypto TradingView Signals ✅ 💹 wolfbot.org/strategies/tradingview-signal-strategy/
20% discount code: tvdiscount20
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?