SoftKill21

Ehler Fisher applied on distance EMA

This is an improved version of Fisher, which use as a source the distance from EMA , compared to the initial source which was on the close of a candle.

It can be used in any market, any time frame .


For conditions we have multiple conditions for the logic, in this case initially if our fisher is above 0 is a long direction ,if its belowe 0 its a short direction.

Also we can improve this condition even further, in this case if we cross up our previous line its a buy signal, and if we cross down its a sell signal.


For best usage combine the cross together with the position of fisher respecting the 0.


If you have any other questions, let me know with a private message.My website: www.atraderlife.com/

Telegram group: t.me/atrader_life

DONATION
BTC: 347p8NNwnHmAUfyJXWaeLUgrpHwthmr5UP

TV
www.tradingview.com/gopro/?share_your_love=SoftKill21
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?