Crypt0rus

Aggregated Volume Colored (Bitcoin, ETH, Altcoins, everything)

Crypt0rus Uppdaterad   
BTCUSD

This indicator aggregates trading volume data of up to 10 symbols and can display the individual data by color.

It is useful for assets which are traded on multiple exchanges, like cryptocurrencies, commodities, forex and derivatives showing you what is happening across the market and on the individual exchanges to give you beter insights.

You can change the symbols from which the indicator gathers data in the settings under inputs, just like the colors, and you can add a moving average.

By default trading volume is aggregated from the following symbols:
Binance, BTC /USDT
Binance, BTC /BUSD
Bingbon, BTC /USD
Huobi, BTC /USDT
OkeX, BTC /USDT
Coinbase, BTC /USD
Bitfinex, BTC /USD
Gemini, BTC /USD
Kraken, XBT/USD
Bitstamp, BTC /USD
Versionsinformation:
.
- It is now possible to have the indicator on the main pane, just like the built-in volume indicator. A step by step 'How To' is below ℹ (Info), next to 'Height In %'.

- Besides showing the volume in units it is now also able to show the value in fiat or bitcoin. This is useful in case you want to know the liquidity of an altcoin for example.
Versionsinformation:
Indicator now shows more historic data.

BTC index is the sum of Coinbase, Bitstamp, Kraken, Gemini and includes volume from MtGox.

If you use other tickers enter them in the order of their inception dates (oldest first).

BTCUSD
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?