ozanbote

Direction Analysis Waves

ozanbote Uppdaterad   
Description

It is an indicator that aims to provide information about the direction of the trend, the basis of which is the CCI, CMO and MFI indices.
Symbols on the indicator are for informational purposes. Information about colors and symbols is given below.

 • Blue Wave: Graphical representation of the Commodity Channel Index (CCI) curve.
 • Green/Red Wave: Graphical representation of the Chande Momentum Oscillator (CMO) curve. This curve turns green when it rises above zero, and turns red when it falls below zero.
 • Yellow Wave: Graphical representation of the Money Flow Index (MFI) curve.
 • Blue Line: CCI line.
 • Green/Red Cross: CCI line shows green cross on red cross below 0 value.


Warning

As a result, this indicator should be expected to give an idea of the trend direction, not a trading signal.


Version

v1.0
Versionsinformation:
 • Added horizontal lines above 200 and -200 values.
Versionsinformation:
 • Values showing the amount of change according to the previous position of the line on the Commodity Channel Index (CCI) line have been added.
 • 30 < Blue
 • 30 - 50 Yellow
 • 50 - 70 Orange
 • 70 > Red
Versionsinformation:
 • Objects on the display can be turned on or off from the settings menu and their colors can be changed.
Versionsinformation:
 • CCI length has been increased from 13 to 14 as it gives more accurate results.
Versionsinformation:
 • Title edited.

Skyddat skript
Detta skript publiceras med stängd källkod och du kan använda det fritt. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram. Du kan inte visa eller ändra dess källkod.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?