EsIstTurnt

Bull/Bear Buy/Bail Candles

Based on BullBearPower indicator, this is a heavily modified version with colored candles to show when bulls or bears are buying or bailing. Includes Fibonacci Levels based on Highest/Lowest value in variable length, along with optional second timeframe and alternative calculation for candles and linear regression curves for increased versatility. Green = bullish /long, Aqua = still-bullish albeit weakening, blue = weak albeit strengthening and red = weak/short. Perfect as a confirmation indicator for those looking to time markets.
Release Notes: Fixed Fib Bands, added more optionality for Fib levels, improved color scheme, added fill to linear regression curves, modified calculations for more accuracy hopefully, toggle switch between candles and normal line plot.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?