m59

BitMEX Funding [m59]

Description and documentation can be found within the script.
Release Notes:
  • Documented reduced emulation accuracy when relevant TradingView historical data runs out.
  • Option to use alternate colors when accuracy is reduced, which is now the default behavior.
  • Removed the print value buffer option, as that can be changed from the style tab.
  • Cleaned up the code a little bit.
Release Notes:
  • ETH funding is now available via the new option, "Contract".
  • The predicted rate and next funding rate lines should coincide closely with what the Bitmex UI shows. If not, let me know.
  • The funding emulation is hopefully more accurate.
Release Notes:
  • Made some arbitrary changes to improve the indicator performance without sacrificing accuracy
  • Improved the documentation thanks to suggestions and help from @gambleditall.
Release Notes:
  • Made an otherwise arbitrary change so that the indicator will work on charts with special tickers like spread charts.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?