ZenAndTheArtOfTrading

Higher Timeframe EMA

This script plots a higher timeframe EMA to your chart.

You can specify the timeframe and the length of the EMA in the settings.

This chart demonstrates the 5-minute 50EMA (black) combined with the 1-hour 50EMA (colored) on the 1 minute timeframe.
Release Notes: Fixed error in code that did not allow user to change EMA length, added Offset setting.
Release Notes: Minor improvements
Release Notes: Minor improvements
Release Notes: -
- Converted to Pine Script v4
- Added smoothing or stepped option
Release Notes: -
- Changed offset default to zero
Release Notes: -
- Changed lookahead to off.
- Removed offset.
Release Notes: - Fixed repainting issue
Release Notes: Updated to Pine Script v5

My Resources Hub: https://theartoftrading.com
FREE YouTube Lessons: http://rebrand.ly/zyt
FREE Pine Script Basics Course: http://rebrand.ly/zpsbc
Pine Script MASTERY Course: http://rebrand.ly/zpsmc
My Indicators & Strategies: http://rebrand.ly/zmisc
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?