NeoDaNomad

Neo's %K

In my opinion the %K is the only part of the stochastic that you actually need. It's the fast RSI , so it responds much better to large price movements and reveals divergence a lot sooner than %D. The %D has no real confluence with the rest of my strategy so, I only use %K.
Release Notes: period is now editable
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?