cryptoblood_algo1

CB Signals - Holla-724 SPOT LTC/USD LONG ONLY (Paid Algo)

This is the updated script with results for the last 3 months of the trading room July 19 - Oct 19th. This algo returned (-7.25%) vs. Buy and Hold returns of (-40.95%)

See details on performance in this period below by clicking the "Performance Summary" Tab
Skyddat skript
Detta skript publiceras med stängd källkod och du kan använda det fritt. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram. Du kan inte visa eller ändra dess källkod.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?