RicardoSantos

Probability

Library "Probability"

erf(value) Complementary error function
Parameters:
 • value: float, value to test.
Returns: float

ierf_mcgiles(value) Computes the inverse error function using the Mc Giles method, sacrifices accuracy for speed.
Parameters:
 • value: float, -1.0 >= _value >= 1.0 range, value to test.
Returns: float

ierf_double(value) computes the inverse error function using the Newton method with double refinement.
Parameters:
 • value: float, -1. > _value > 1. range, _value to test.
Returns: float

ierf(value) computes the inverse error function using the Newton method.
Parameters:
 • value: float, -1. > _value > 1. range, _value to test.
Returns: float

complement(probability) probability that the event will not occur.
Parameters:
 • probability: float, 0 >=_p >= 1, probability of event.
Returns: float

entropy_gini_impurity_single(probability) Gini Inbalance or Gini index for a given probability.
Parameters:
 • probability: float, 0>=x>=1, probability of event.
Returns: float

entropy_gini_impurity(events) Gini Inbalance or Gini index for a series of events.
Parameters:
 • events: float, 0>=x>=1, array with event probability's.
Returns: float

entropy_shannon_single(probability) Entropy information value of the probability of a single event.
Parameters:
 • probability: float, 0>=x>=1, probability value.
Returns: float, value as bits of information.

entropy_shannon(events) Entropy information value of a distribution of events.
Parameters:
 • events: float, 0>=x>=1, array with probability's.
Returns: float

inequality_chebyshev(n_stdeviations) Calculates Chebyshev Inequality.
Parameters:
 • n_stdeviations: float, positive over or equal to 1.0
Returns: float

inequality_chebyshev_distribution(mean, std) Calculates Chebyshev Inequality.
Parameters:
 • mean: float, mean of a distribution
 • std: float, standard deviation of a distribution
Returns: float

inequality_chebyshev_sample(data_sample) Calculates Chebyshev Inequality for a array of values.
Parameters:
 • data_sample: float, array of numbers.
Returns: float

intersection_of_independent_events(events) Probability that all arguments will happen when neither outcome
is affected by the other (accepts 1 or more arguments)
Parameters:
 • events: float, 0 >= _p >= 1, list of event probabilities.
Returns: float

union_of_independent_events(events) Probability that either one of the arguments will happen when neither outcome
is affected by the other (accepts 1 or more arguments)
Parameters:
 • events: float, 0 >= _p >= 1, list of event probabilities.
Returns: float

mass_function(sample, n_bins) Probabilities for each bin in the range of sample.
Parameters:
 • sample: float, samples to pool probabilities.
 • n_bins: int, number of bins to split the range
  @return float


cumulative_distribution_function(mean, stdev, value) Use the CDF to determine the probability that a random observation
that is taken from the population will be less than or equal to a certain value.
Or returns the area of probability for a known value in a normal distribution.
Parameters:
 • mean: float, samples to pool probabilities.
 • stdev: float, number of bins to split the range
 • value: float, limit at which to stop.
Returns: float

transition_matrix(distribution) Transition matrix for the suplied distribution.
Parameters:
 • distribution: float, array with probability distribution. ex:.
Returns: float

diffusion_matrix(transition_matrix, dimension, target_step) Probability of reaching target_state at target_step after starting from start_state
Parameters:
 • transition_matrix: float, "pseudo2d" probability transition matrix.
 • dimension: int, size of the matrix dimension.
 • target_step: number of steps to find probability.
Returns: float

state_at_time(transition_matrix, dimension, start_state, target_state, target_step) Probability of reaching target_state at target_step after starting from start_state
Parameters:
 • transition_matrix: float, "pseudo2d" probability transition matrix.
 • dimension: int, size of the matrix dimension.
 • start_state: state at which to start.
 • target_state: state to find probability.
 • target_step: number of steps to find probability.

Pine library

I sann TradingView-anda har författaren publicerat denna Pine-kod som ett bibliotek med öppen källkod så att andra Pine-programmerare från vår community kan återanvända den. Hatten av för författaren! Du kan använda det här biblioteket privat eller i andra publikationer med öppen källkod, men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Want to use this library?

Copy the following line and paste it in your script.